23 January

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ŠERIF HODŽIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 31.01.2019.godine, u 16:30 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Implementacija CRUD  operacija u Xamarin IDE okruženju uz pomoć Xamarin. …

03 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SRBOLJUB PETROVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “OBUČAVANJE NEURONSKE MREŽE VELIKOG SKUPA PODATAKA UPOTREBOM SPARK ALATA”, studenta …