19 November

Konsultacije za predmet Osnovi informatike

Na Slobomiru će u srijedu 22.11.2023. sa početkom u 9:45 časova biti održane konsultacije za studente prve godine u vezi predmeta Osnove informatike (OI) i Osnove informatike 1 (OI1). Važi …
11 March

KURS UVOD U WEB HTML & CSS

Prijave i dodatne informacije: vanja.elcic@spu.ba i zeljko.gavric@spu.ba Broj telefona: +387 (53) 209-621 Adresa: Svetog Save 1, 74000 Doboj, Republika Srpska, BiH

04 September

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta u Bijeljini,  da će se  ispit kod profesora Dragana Uroševića održati  25.09 u 12:30 sati (programski jezici i numerička matematika). …

12 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SAŠA GAVRIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 15.06.2020.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “SALESFORCE”, studenta osnovnih studija Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P …