STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: Informacione tehnologije - 240 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Diskretna matematika 3+2 7 Matematička analiza 2+2 7
Osnovi računarske tehnike 3+3 7 Arhitektura računara 3+3 7
Osnovi informatike 2+4 7 Osnovi programiranja 3+3 7
Izborni 1 7 Osnovi elektrotehnike 3+3 7
Engleski jezik 1 1+1 2 Engleski jezik 2 1+1 2
UKUPNO 20-25 30 UKUPNO 24 30
DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Vjerovatnoća i statistika 2+3 7 Primjenjena digitalna elektronika 3+3 7
Algoritmi i strukture podataka 3+3 7 Baze podataka 3+3 7
Programski jezici 3+3 7 Osnovi telekomunikacija 3+3 7
Osnovi elektronike i digitalne tehnike 3+3 7 Numerička matematika 2+3 7
Engleski jezik 3 1+1 2 Engleski jezik 4 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 25 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Operativni sistemi 3+3 7 Mikroprocesorski sistemi 3+3 7
Računarske mreže 3+3 7 Softversko inženjerstvo 3+3 7
Internet tehnologije 3+3 7 Zaštita informacija 3+3 7
Menadžment informacioni sistem 3+2 7 Izborni 2 7
Engleski jezik 5 1+1 2 Engleski jezik 6 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 20-25 30
ČETVRTA GODINA
Semestar VII Fond ECTS Semestar VIII Fond ECTS
Mobilne i bežične telekomunikacije 3+3 7 Izborna MS grupa 2+3 7
Multimedijalni sistemi 3+3 7 Elektronsko poslovanje 3+3 7
Izborna MS grupa 2+3 7 Stručna praksa 4
Izborna MS grupa 2+3 7 Završni rad 10
Engleski jezik 7 1+1 2 Engleski jezik 8 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 20-25 30
Izborna MS grupa 1 Izborna MS grupa 2 Izborna MS grupa 3
Serverski operativni sistemi Osnove .NET tehnologija Implementacija SQL servera
Serverska mrežna infrastruktura Internet programiranje u .NET tehnologiji Infrastruktura SQL servera
Zaštita i ubrzanje serverskih sistema Napredno ASP.NET programiranje Optimizacija SQL servera
Grupa izbornih predmeta za Izborni 1 Grupa izbornih predmeta za Izborni 2
Osnovi ekonomije Grafičko oglašavanje
Osnovi menadžmenta Nacrtna geometrija
Organizaciono ponašanje Grafički dizajn
Marketing menadžment 3D modelovanje
Poslovno odlučivanje Web dizajn
Osnovi dizajna Dizajn ambalaže i pakovanja
Osnove digitalne slike Izrada računarske animacije
Grafičke komunikacije Sociologija
Uvod u dizajn proizvoda Strategijski menadžment
Digitalna fotografija Menadžment ljudskih resursa
Uvod u Web dizajn Poreski informacioni sistemi i računovodstvo
Uvod u animaciju Istorija prava
Korporativna bezbjednost Istorija Sistemi zaštite i bezbjednosti
Njemački jezik