03 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SRBOLJUB PETROVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “OBUČAVANJE NEURONSKE MREŽE VELIKOG SKUPA PODATAKA UPOTREBOM SPARK ALATA”, studenta …