19 November

Konsultacije za predmet Osnovi informatike

Na Slobomiru će u srijedu 22.11.2023. sa početkom u 9:45 časova biti održane konsultacije za studente prve godine u vezi predmeta Osnove informatike (OI) i Osnove informatike 1 (OI1). Važi …