15 November

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA AJDIN SPREČAK – FIT

Obavještavamo vas da će se 19.11.2019.godine, u 11:00 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “SENZOR ZA TEMPERATURU, VLAŽNOST I VAZDUŠNI PRITISAK”, studenta osnovnih studija …

28 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SANJA MAKSIMOVIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 01.11.2019.godine, u 14:45 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “SISTEMI ZA DIGITALNO POTPISIVANJE DOKUMENATA BAZIRANI NA ASIMETRIČNOJ KRIPTOGRAFIJI”, studenta …

28 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NIKOLA KRSTIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 01.11.2019.godine, u 11:30 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “NASTANAK I RAZVOJ HTML-A”, studenta osnovnih studija Fakulteta za informacione …

28 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BOJAN CVIJANOVIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 01.11.2019.godine, u 14:00 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “PROJEKTOVANJE  I REALIZACIJA KOMPANIJSKIH RAČUNARSKIH MREŽA”, studenta osnovnih studija Fakulteta …

24 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA RADIVOJE KATANIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 28.10.2019.godine, u 11:30 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “IZRADA APLIKACIJE U ANGULAR RADNOM OKRUŽENJU”, studenta osnovnih studija Fakulteta …

04 October

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ĐUKIĆ DEJAN – FIT

Obavještavamo vas da će se 11.10.2019.godine, u 14:00 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Internet  stvari u poljoprivredi Automatizovani sistem navodnjavanja”, studenta osnovnih studija …

13 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BOJAN MARIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 20.09.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “AKTIVNI SISTEM BAZE PODATAKA”, studenta osnovnih studija Fakulteta za Informacione tehnologije Slobomir …