04 September

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta u Bijeljini,  da će se  ispit kod profesora Dragana Uroševića održati  25.09 u 12:30 sati (programski jezici i numerička matematika). …

12 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SAŠA GAVRIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 15.06.2020.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “SALESFORCE”, studenta osnovnih studija Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P …

09 March

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA za kampus  Doboj, održaće se u petak, 13.03.2020.g. od 14 časova     Studentska služba

26 February

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, odsjek za opštu muzičku pedagogiju, odsjek za dizajn i grafiku  i fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta, odjeljenje u Bijeljini( prva i druga godina), …