STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: Infromacione tehnologije - 180 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Diskretna matematika 3+2 7 Izborni TM 7
Osnovi računarske tehnike 3+3 7 Arhitektura računara 3+3 7
Osnovi informatike 2+4 7 Osnovi programiranja 3+3 7
Izborni 1 7 Osnovi elektrotehnike 3+3 7
Engleski jezik 1 1+1 2 Engleski jezik 2 1+1 2
UKUPNO 20-25 30 UKUPNO 20-25 30
DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Operativni sistemi 3+3 7 Primjenjena digitalna elektronika 3+3 7
Računarske mreže 3+3 7 Baze podataka 3+3 7
Programski jezici 3+3 7 Zaštita informacija 3+3 7
Osnovi elektronike i digitalne tehnike 3+3 7 Izborni 2 7
Engleski jezik 3 1+1 2 Engleski jezik 4 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 20-25 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Mobilne i bežične telekomunikacije 3+3 7 Mikroprocesorski sistemi 3+3 7
Internet tehnologije 3+3 7 Softversko inženjerstvo 3+3 7
Izborna MS grupa 2+3 7 Izborna MS grupa 2+3 7
Izborna MS grupa 2+3 7 Elektronsko poslovanje 3+3 7
Engleski jezik 5 1+1 2 Engleski jezik 6 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 25 30