Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz konkretne oblasti za koju se budući student želi školovati. Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje, kao pretpostavka uspješnog studiranja na nekom od fakulteta Slobomir P Univerziteta.

Kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti matematike, informatike i elektrotehnike. Upis kandidata vršiće se na osnovu konačne rang liste kandidata, a koja se formira na osnovu opšteg uspjeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na prijemnom ispita. Minimalan broj bodova potreban za upis na fakultet jeste 51.

Na Fakultet će biti primljeno prvih 60 kandidata sa jedinstvene rang liste. Ukoliko neki od primljenih kandidata ne obavi upis nakon formiranja rang liste i u propisanom roku, njegovo mjesto zauzima sljedeći kandidat, i tako redom do kraja liste. Ako broj kandidta bude manji od 60, biće primljeni samo oni kandidati koji su se kvalifikovali za upis.

Primjer prijemnog ispita možete preuzeti klikom na dole postavljeni link. Dokument sadrži informacije informativnog karaktera i možete ga koristiti samo u svrhu provjere vašeg znanja kao i pripreme za idući prijemni ispit.

Prilog uz tekst:

Prijemni ispit za FIT   357 Kb

 

UPIS

Pristup visokom obrazovanju imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji i inostranstvu. Kandidati koji su završili srednju školu u inostranstvu dužni su izvršiti priznavanje diplome u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Za prijavu kandidata za upis na fakultet potreba su slijedeća orginalna dokumeta:

  • - obrazac prijave za upis,
  • - svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original),
  • - diploma o završenoj srednjoj školi (original),
  • - izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i
  • - uvjerenje o državljanstvu.

Slobomir P Univerzitet daje mogućnost svojim studentima da već od 1. juna 2015. godine pošalju svoje predprijave i na taj način obezbjede mjesto na željenom fakultetu. Elektronski obrazac možete popuniti ovdje.

Upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na svim fakultetima će se vršiti u sledećim terminima:

Prvi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 1. juna do 10. jula 2015. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 29. juna i 13. jula 2015. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 30. juna do 1. jula 2015. godine i od 14. jula do 17. jula 2015. godine, od 8h do 16h.

Drugi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 17. avgusta do 18. septembra 2015. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 1. septembra i  21. septembra 2015. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 2. do 4. septembra 2015. godine i od 23. do 25. septembra 2015. godine, od 8h do 16h.

Konkurs za upis studenata biće raspisan nakon što Vlada RS donese odluku o broju studenata za upis u školskoj 2015/2016. godini.

Dodatne informacije:

Kabinet 110, I sprat, Slobomir P Univerzitet u Slobomiru
Tel.: 055 231 135
Faks: 055 231 176
Web: www.spu.ba
E-mail:upis@spu.ba

 

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail