Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SLOBOMIR P UNIVERZITET

1. Naziv i ciljevi studijskog programa Naziv studijskog programa FIT-a je STUDIJSKI PROGRAM ZA NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE. Ciljevi ovog studijskog programa su:

 • Uvodjenje najsavremenijih dostignuća u oblasti informacionih tehnologija u obrazovne nastavne sadržaje,
 • Osavremenjivanje obrazovnog procesa i u smislu uvodjenja praktične nastave a sa ciljem osposobljavanja polaznika za praktičnu primenu savremenih dostignuća informacionih tehnologija u širokom opsegu rada,
 • Praćenje i prilagođavanje nastavnih planova i sadržaja trenutnim potrebama tržišta, sa ciljem obezbedjenja aktuelnosti ovog studijskog programa, bez obzira na brz razvoj novih tehnoloških dostignuća i novih primena,
 • Obrazovanje polaznika, još u prvom ciklusu studiranja, na visok inžinjerski nivo sa dosta fundamentalnih znanja, koja će mu, pored praktičnih znanja u primeni novih informacionih tehnologija, obezbediti osnove za bavljenje i naučnim radom u ovoj oblasti,
 • Školovanje profesora informatike i tehničkog obrazovanja za potrebe srednjih i osnovnih škola.

2. Vrsta studija i ishod procesa učenja Studijski program za nove informacione tehnologije se odvija u sva tri ciklusa studiranja:

 • - Osnovne akademske studije
 • - Magistarske i specijalističke akademske studije
 • - Doktorske akademske studije

Ishodi procesa učenja na odsecima i smerovima osnovnih akademskih studija su:

 • Osposobljenost za projektovanje, nadgradnju, usavršavanje postojećih i  primenu i uvodjenje novih informacionih sitema,
 • Osposobljenost za rešavanje složenih zadataka uz korišćenje savremenih asamblerskih jezika, kao i savremenih programskih objektno orijetisanih jezika.
 • Osposobljenost za korišćenje savremenih softverskih paketa u oblasti projektovanja, grafike, dizajna i drugih oblasti,
 • Osposobljenost za projektovanje mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistema, kao i projektovanja u oblasti digitalne elektronike,
 • Osposobljenost za projektovanje softverskih sistema,
 • Osposobljenost za projektovanje računarskih sistema, baza podataka i drugih telekomunikacionih sistema,
 • Visoko stručna, pedagoška i metodička osposobljenost za potrebe savremene nastave za predmete informatika i tehničko obrazovanje u srednjim i osnovnim školama.

Ishodi procesa učenja na magistarskim akademskim studijama su:

 • Poznavanje svih savremenih aspekata informacionih tehnologija, u oblasti razvoja, primene i tendencija njenog budućeg razvoja,
 • Osposobljenost za rešavanje složenih zadataka uz korišćenje savremenih programskih objektno orijetisanih jezika i vizuelnog programiranja,
 • Osposobljenost za stručni i naučni doprinos u oblasti realizovane magistarske teze.

Ishodi procesa učenja na doktorskim akademskim studijama su:

- Poznavanje svih savremenih aspekata informacionih tehnologija, u oblasti razvoja, primene i tendencija njenog budućeg razvoja,

- Osposobljenost za izuzetno visok stručni i naučni doprinos u više oblasti informacionih tehnologija, a posebno u oblasti realizovane doktorske teze.

3. Akademski, odnosno naučni naziv

Na Fakultetu za informacione tehnologije se stiču sledeća akademaska zvanja:

Fakultet za informacione tehnologije nudi sledeće obrazovne profile:      

 • - Diplomirani inženjer informatike- četvorogodišnje studije      
 • – Diplomirani inženjer informatike – trogodišnje studije      

Magistar informatike            

 • - Smer za informacione sisteme            
 • - Smer za računarske mreže i telekomunikacije

Na trećem stepenu studija se stiče zvanje: Doktor nauka informacionih tehnologija

Napomena: Zvanje diplomirani inženjer informatike.

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail