IAESTE

IAESTE

Šta je IAESTE?

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi stučne prakse. Udruženje obezbjeđuje studentima iz 86 država praktičnu obuku vezanu za njihovo polje studiranja, konfederacija je nacionalnih komiteta koji  predstavljaju akademske, industrijske i studentske sfere interesovanja. Svaki nacionalni komitet je odgovoran za provođenje razmjene u svojoj zemlji.

IAESTE je osnovan u januaru 1948. godine na Imperial College-u  u Londonu. Nacionalna udruženja deset evropskih zemalja predstavljenih na sastanku su postale članice i geografski se udruženje ubrzo proširilo po cijeloj Evropi i šire, priključivanjem novih članica. 1952. godine Jugoslavija je postala član IAESTE-a, što je omogućillo studentima sa prostora cijele tadašnje Jugoslavije da odlaze na stručnu praksu u inostranstvo.

Međunarodno tijelo IAESTE-a je nepolitičko, nezavisno, nevladino udruženje koje održava konsultativne i operacione odnose sa sljedećim agencijama Ujedinjenih nacija: Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Savjet UN-a za ekonomiju i društvo (ECOSOC), Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO), Međunarodna radnička kancelarija (ILO) i mnoge druge vladine i nevladine organizacije.

Odluka o primanju nacionalnog udruženja IAESTE BiH u članstvo donesena je na Generalnoj skupštini, u januaru 2000. godine u Washington DC-u. U januaru 2004. godine na Generalnoj Konferenciji (GC) u Beču IAESTE BiH je primljen kao pridruženi član IAESTE. Posredstvom IAESTE BiH tokom prethodnih godina razmjene,  212 studenta iz BiH je ostvarilo praksu u inostranstvu. Takođe proteklih godina smo ugostili  166 studenata iz inostranstva. 2007. godine, na GC u Portugalu, razmjenjena je 61 praksa. Konačan broj iskorištenih od ukupno prikupljenih praksi podrazumijeva da je u toku u toku 2007. godine 40 studenta iz Bosne i Hercegovine je posredstvom IAESTE BiH imao priliku obavljati praksu u inostranstvu, a 25 stranih studenata smo ugostili u Bosni i Hercegovini, gdje su studenti imali priliku obavljati stručnu praksu u nekom od preduzeća, instituta ili fakulteta na području Banjaluke, Doboja, Mostara i Sarajeva.

Više o nacionalnom udruženju na http://www.iaeste.ba

Lokalna kancelarija DOBOJ

Lokalna kancelarija IAESTE BiH u Doboju osnovana je u septembru 2006. godine pri Fakultetu za Informacione Tehnologije u zgradi Slobomir P Univerziteta. Od početka rada ove organizacije, priliku da obave stručnu praksu u inostranstvu dobilo je 12 studenata Fakulteta za Informacione Tehnologije Slobomir P Univerziteta.

Kancelarija je nastavila sa radom do danas, te je i ove godine obavljena razmjena studenata. Saradnja sa uspješnim lokalnim kompanijama je nastavljena i ove godine, tako da su LC Doboj ponovo podržale renomirane kompanije Elektro Doboj, Ceste-Mostovi-Asfalt, Pavlović International Bank i Slobomir P Univerzitet.

Zahvaljujući bezrezervnoj (finansijskoj i svakoj drugoj) podršci Slobomir P Univerziteta organizovali i prvi “Doboj Get Together” vikend, gdje su za vikend gosti Doboja bili 25 stranih studenata koji su se u tom periodu našli na razmjeni u Bosni i Hercegovini.

Kontakt za sve dodatne informacije:

+387 (0) 53 209 611 – broj telefona lokalne kancelarije Doboj

iaeste.doboj@gmail.com – e-mail adresa lokalne kancelarije Doboj.

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail