O Fakultetu

O Fakultetu

Fakultet za informacione tehnologije je osnovan u skladu sa činjenicom da je ova oblast sa neuporedivo najvećom stopom rasta i razvoja u istoriji ljudske civilizacije. Usvajanjem trendova globalnog sistema obrazovanja, kroz bolonjske principe, istraživanja i saradnju sa drugim fakultetima i univerzitetima, naučno-istraživačkim institutima i privrednim organizacijama, ovaj Fakultet iskazuje želju da stalno bude u društvu najboljih i najuglednijih, što naši studenti i dokazuju uspjesima na takmičenjima i brzim zapošljavanjem po završetku studija.