Vrste i nivoi studija

Vrste i nivoi studija

Na Slobomir P Univerzitetu i fakultetima u njegovom sastavu izvode se akademske, osnovne i master studije, na osnovu odobrenih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih, stručnih i umjetničkih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

1) osnovne akademske studije, koje traju tri (osim na Akademiji umjetnosti) i četiri godine, i čijim se završetkom stiče 180 i 240 ESPB bodova. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

2) master akademske studije, koje traju jednu godinu, i čijim se završetkom stiče od 60 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv „master“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Budući student Slobomir P Univerziteta će moći da se opredijele za neke od sljedećih studijskih programa:

Fakultet za ekonomiju i menadžment

* Studijski program – osnovne studije – EKONOMIJA I MENADŽMENT 180 ECTS i 240 ECTS
* Studijski program - master studije - EKONOMIJA I MENADŽMENT 60 ECTS
- Finansije
- Menadžment i marketing
- Ekonomija

Fakultet za informacione tehnologije

* Studijski program - osnovne studije - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 180 ECTS i 240 ECTS
* Studijski program  - master studije - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 60 ECTS
- Smjer za informacione sisteme
- Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

Pravni fakultet

* Studijski program - osnovne studije -  PRAVNE STUDIJE 180 ECTS
- Opšti smjer
* Studijski program  - osnovne studije - PRAVNE STUDIJE 240 ECTS
- Opšti smjer
- Smjer za opštu bezbjednost
* Studijski program - master studije – PRAVNE STUDIJE  60 ECTS
- Pravno – teorijski smjer
- Građansko – pravni smjer
- Krivično – pravni smjer
- Smjer za opštu bezbjednost

Filološki fakultet

* Studijski program - osnovne studije -  ANGLISTIKA 180 ECTS i 240 ECTS
* Studijski program  - master studije - ANGLISTIKA 60 ECTS
- Jezički smjer
- Književni smjer

Poreska akademija

* Studijski program - osnovne studije -  PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 180 ECTS i 240 ECTS
* Studijski program- master studije – PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 60 ECTS

Akademija umjetnosti

* Studijski program - osnovne studije - GRAFIČKI DIZAJN 240 ECTS
* Studijski program  - osnovne studije - MUZIKA 240 ECTS
- Smjer za izvođačku umjetnost
- Smjer za opštu muzičku pedagogiju

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail