VAŽNO OBAVJEŠTENJE

001_FIT

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Autor: FIT SPU

14.06.2015.

Poštovani, obavještavamo Vas da je u „Sl. glasniku RS“, br. 44/15, objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Izmijenjenim članom 152. Zakona, propisano je:“Student ima pravo upisa naredne godine u akademskoj 2015/16 godini sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti“. Ova izmjena Zakona stupa na snagu i primjenjuje se od 13. Juna 2015. godine.

Studenstva služba Univerziteta

11.06.2015.