Takmičenja srednjoškolaca na Slobomir P Univerzitetu

784x-295-690x270

Takmičenja srednjoškolaca na Slobomir P Univerzitetu

Autor: FIT SPU

17.02.2015.

Slobomir P Univerzitet će tokom druge polovine marta biti organizator takmičenja edukativnog karaktera za učenike završnih razreda srednjih škola dobojske i bijeljinske regije. Ovo je šesti put da se takmičenja organizuju i već sa pravommožemo reći da prelazi u tradiciju.Svrha takmičenja je da se podstakne takmičarski duh i druženje učenika, a najbolje plasirani učenici će dobiti i vrijedne nagrade.

Takmičenje će biti organizovano iz pet oblasti: informatika, engleski jezik, ekonomija, društvene nauke (istorija, sociologija, demokratija i ljudska prava) i umjetnost, i to u vidu kvizova znanja. Na takmičenje se mogu prijaviti ekipe od po tri učenika popunjavanjem prijavnih obrazaca koje možete preuzeti na našem sajtu www.spu.ba . Svaka ekipa treba da popuni jedan prijavni obrazac. Očekujemo da se iz svakog odjeljenja prijavi jedna ili dvije ekipe za jednu od oblasti koja najviše odgovara obrazovnom profilu učenika.

Nagrađivanje najboljih će se vršiti kroz novčane nagrade ili umanjenja školarine, ukoliko se učenik opredijeli za nastavak školovanja na nekom od naših fakulteta ili akademija.

         Takmičenja će biti održana u Slobomiru i Doboju, a njihovi tačni rasporedi su sledeći:

Slobomir – sva takmičenja će se održati u učionici 203 Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, sa početkom u 12 časova. Takmičenje će biti podijeljeno u pet dana, i to:

-          Ponedjeljak, 16. mart – takmičenje iz ekonomije

-          Utorak, 17. mart – takmičenje iz informatike

-          Srijeda, 18. mart – takmičenje iz engleskog jezika

-          Četvrtak, 19. mart – takmičenje iz društvenih nauka

-          Petak, 20. mart – takmičenje iz umjetnosti.

Doboj – sva takmičenja će se održati u amfiteatru Slobomir P Univerziteta u Doboju, sa početkom u 12 časova, a biće podijeljena u pet dana, i to:

-          Ponedjeljak, 23. mart – takmičenje iz društvenih nauka

-          Utorak, 24. mart – takmičenje iz ekonomije

-          Srijeda, 25. mart – takmičenje iz umjetnosti

-          Četvrtak, 26. mart – takmičenje iz informatike

-          Petak, 27. mart – takmičenje iz engleskog jezika.

Prijavni obrazac za takmičenja u Slobomiru treba poslati najkasnije do 12.3.2015. godine. Zainteresovani takmičari svoje prijave mogu slati faksom na +387 55 231 176 ili putem e-mail-a na zeljka.jakovljevic@spu.ba. Sve dodatne informacija možete dobiti putem telefona +387 55 231 135.

Prijavni obrazac za takmičenja u Doboju treba poslati najkasnije do 19.3.2015. godine. Zainteresovani takmičari svoje prijave mogu slati faksom na +387 53 209 622 ili putem e-mail-a na sanja.mitrovic@spu.ba. Sve dodatne informacija možete dobiti putem telefona +387 53 209 625.

Dokumenti u prilogu:

1. Osnovno o takmičenju

2. Prijavni obrazac Doboj

3. Prijavni obrazac Bijeljina

3. Propozicije takmicenja – Slobomir P Univerzitet

4. Spisak oblasti – Slobomir P Univerzitet