Slobomir P Univerzitet – akreditovan Univerzitet sa visokim ocjenama

Accreditation-Stamp

Slobomir P Univerzitet – akreditovan Univerzitet sa visokim ocjenama

Autor: FIT SPU

02.02.2015.

Slobomir P Univerzitet je tokom 2013. godine započeo proces akreditacije svojih studijskih programa. Akreditaciju Slobomir P Univerziteta izvršila je komisija za eksternu evaluaciju koju je imenovala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Pripreme za proces eksterne evaluacije, dolazak i rad komisije su dugo trajale, a u njima su učestvovali studenti i zaposleni na Univerzitetu i poslovni prijatelji Univerziteta.

Nakon uspješno okončanog procesa, Slobomir P Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji kojim je potvrđeno da ovavisokoškolska ustanova ispunjava standarde za izvođenje nastavnog procesa tj. da su studijski programi u skladu sa standardima. 

Izuzetno dobre i visoke ocjene u pogledu svih kriterijuma koji su vrednovani, predstavljaju potvrdu kvaliteta dosadašnjeg rada Univerziteta. Ukoliko uporedimo ocjene Slobomir P Univerziteta sa ocjenama drugih akreditovanih ustanova u Republici Srpskoj (kako državnih tako i privatnih), jasno se može vidjeti da su ocjene Slobomir P Univerziteta znatno bolje od ostalih.

 

tabela

Spisak akreditovanih visokoškolskih ustanova (ocjene po postavljenim kriterijumima), u Republici Srpskoj možete vidjeti na sajtu Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske http://www.heaars.com/ , a rješenje o akreditaciji Slobomir  P Univerziteta možete preuzeti OVDJE.

Kategorija: ,