Rezultati prvog kolokvijuma iz sociologije (Doboj i Slobomir)