Raspored ispita za oktobarski ispitni rok – Doboj

Raspored ispita za oktobarski ispitni rok – Doboj

Autor: FIT SPU

08.10.2015.

I GODINA

PREDMET

DATUM

VRIJEME

SALA

Osnovi računarske tehnike

12.10

14:00

16

Osnovi informatike – pismeni

13.10

12:00

27

Osnovi elektrotehnike

12.10

09:00

35

Osnovi programiranja, vježbe

     20.10     17:00

29

Osnovi programiranja

15.10

13:00

27

Engleski jezik 1

08.10

10:00

35

Engleski jezik 2

08.10

10:00

35

Numerička matemat– vježbe

14.10

13:00

27

Numerička matematika

15.10

13:00

27

Diskretna matematika

35

        Organizac. ponašanje

15.10

12:00

15

Matematička analiza

35

Arhitektura računara

12.10

14:00

16

Digitalna fotografija

     22.10     15:00

38

II GODINA

PREDMET

DATUM

VRIJEME

SALA

Programski jezici

15.10

13:00

27

O.elektron. i digit.tehnike

12.10

09:00

35

Algor. i structure podataka

     20.10    17:00

29

Vjerovatnoća i statistika

27

Baze podataka – vježbe

13.10

12:00

27

Baze podataka – usmeni

      20.10    17:00

29

Engleski jezik 3

08.10

10:00

35

Engleski jezik 4

08.10

10:00

35

Osnovi telekomunikacije

13.10

12:00

27

Primijenj.digit.elektron.

12.10

09:00

35

III GODINA

PREDMET

DATUM

VRIJEME

SALA

Menadžm. inform sistemii

14.10

13:00

27

Operativni sistemi – pismeni

13.10

12:00

27

Operativni sistemi

12.10

14:00:

29

Računarske mreže

13.10

13:00

27

Mikroprocesorski sistemi

12.10

14:00

29

Softversko inžinjerstvo

13.10

12:00

27

Engleski jezik 5

08.10

12:00

35

Engleski jezik 6

08.10

12:00

35

Osnovi digitalne slike

        22.10      15:00

38

Njemački jezik 1

14

3D modelovanje

       22.10      15:00

38

Internet tehnologije

12.10

11:00

29

Pedagogija

14

Zaštita informacija (vježbe)

12.10

11:00

29

Zaštita informacija

13.10

13:00

     27

IV GODINA

PREDMET

DATUM

VRIJEME

SALA

Multimedijalni sistemi-vježbe

13.10

11:00

27

Multimedijalni sistemi

13.10

13:00

27

Elektronsko poslovanje

13.10

11:00

27

Engleski jezik 7

08.10

12:00

35

Engleski jezik 8

08.10

12:00

35

Zašt informacija i inf. sis (vježbe)

12.10

11:00

29

Zaštita informacija i inf. sistema

13.10

13:00

27

Njemački jezik 2

14

3D modelovanje

      22.10       15:00

38

Web dizajn

29

Osnove .NET tehnologije

12.10

09:00

27

Internet programir. u net tehnologiji

13.10

12:00

27

Napredno ASP progr, u net tehnol.

13.10

12:00

27

Poslovni engleski jezik 1

14.10

10:00

14

Pismo

12.10

10:00

38

Mobilne i bežične telekomunik.

13.10

12:00

27

 

 

Kategorija: