Raspored ispita za Junsko/Julski ispitni rok – Slobomir

Raspored ispita za Junsko/Julski ispitni rok – Slobomir

Autor: FIT SPU

08.06.2015.

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

I GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Matematička analiza

23.06.

10.07.

8:00

 

Osnovi računarske tehnike

26.06.

15.07.

8:00

 

Osnovi informatike, vježbe,

16.06. u 8:00

06.07.

10:00

 

Osnovi informatike

16.06. u 8:00

06.07.

10:00

 

Osnovi elektrotehnike

23.06.

07.07.

9:00

 

Osnovi programiranjavjezbe

25.06.

16.07.

13:00

 

Osnovi programiranja

18.06.

09.07.

10:00

 

Engleski jezik 1,2

16.06.

03.07.

13:00

 

Numerička matematika, pismeni

23.06.

10.07.

8:00

 

Numerička matematika

18.06.

09.07.

10:00

 

Arhitektura računara

26.06.

15.07.

8:00

 

Diskretna matematika

23.06.

10.07.

8:00

II GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Programski jezici

18.06.

09.07.

10:00

O.elektronike i dig.tehnike

23.06.

07.07.

9:00

Algor.i strukture podataka-vježbe

25.06.

16.07.

13:00

Algor.i strukture podataka

25.06.

16.07.

13:00

Vjerovatnoća i statistika

 

 

 

Arhitektura računara

26.06.

15.07.

8:00

Baze podataka, pismeni

15.06. u 10:00

06.07. u 9:00

 

Baze podataka

25.06.

16.07.

13:00

Engleski jezik 4

23.06.

07.07.

10:00

Osnovi telekomunikacije

16.06. u 8:00

06.07.

10:00

Primjenjena digitalna elektronika

23.06.

07.07.

9:00

 

III GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Menadžment inf.sistem

23.06.

10.07.

8:00

Internet tehnologije

23.06.

10.07.

8:00

Operativni sistemi, vježbe

15.06. u 8:00

06.07. u 9:00

 

Operativni sistemi

26.06.

15.07.

8:00

Računarske mreže, vježbe

 

 

 

Računarske mreže

24.06.

08.07.

10:00

Mikroproces.sistemi

26.06.

15.07.

8:00

Softversko inženjerstvo

17.06.

08.07.

9:00

Engleski jezik  5,6

16.06.

03.07.

13:00

Njemački jezik

16.06 

 29.06

14:00 

Multimedijalni sistemi, vježbe

 

 

 

Mulitimedijalni sistemi

24.06.

08.07.

10:00

Zaštita inf.i informacioni
sistemi

16.06.

07.07.

9:00

Zaštita inf.i informacioni
sistemi

24.06.

08.07.

10:00

IV GODINA.

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Multimedijalni sistemi, vježbe

 

 

 

Multimedijalni sistemi

24.06.

08.07.

10:00

Marketing menadžment

17.06 

06.07 

12:00 

Elektronsko poslovanje

17.06.

30.06.

9:00

Engleski jezik 7,8

16.06.

03.07.

13:00

Mobilne i bežične
komunikacije

16.06. u 8:00

06.07.

10:00

Osnovi .NET tehnologije

15.06. u 11:00

06.07. u 9:00

 

Internet programiranje u .NET tehnologiji

15.06. u 11:00

06.07. u 9:00

 

Napredno ASP.NET programiranje

15.06. u 11:00

06.07. u 9:00

 

 

 

Kategorija: