Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku-Slobomir

Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku-Slobomir

Autor: FIT SPU

10.09.2015.

I GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Matematička analiza

01.09. u 14:00

15.09. u 8:00

 

 

Osnovi računarske tehnike

09.09. u 11:00

21.09. u 8:00

 

 

Osnovi informatike, vježbe,

 

 

 

 

Osnovi informatike

04.09.

18.09.

13:00

 

Osnovi elektrotehnike

09.09.

21.09.

9:00

 

Osnovi programiranjavjezbe

03.09.

17.09.

13:00

 

Osnovi programiranja

07.09.

21.09.

10:00

 

Engleski jezik 1,2

10.09. u 10:00

 

 

 

Numerička matematika, pismeni

03.09.

17.09.

9:00

 

Numerička matematika

07.09.

21.09.

10:00

 

Arhitektura računara

09.09. u 11:00

21.09. u 8:00

 

 

Diskretna matematika

01.09. u 14:00

15.09. u 8:00

 

 

II GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Programski jezici

07.09.

21.09.

10:00

 

O.elektronike i dig.tehnike

09.09.

21.09.

9:00

 

Algor.i strukture podataka-vježbe

 

 

 

 

Algor.i strukture podataka

03.09.

17.09.

13:00

 

Vjerovatnoća i statistika

 

 

 

 

Arhitektura računara

09.09. u 11:00

21.09. u 8:00

 

 

Baze podataka, pismeni

02.09.

14.09.

10:00

 

Baze podataka

03.09.

17.09.

13:00

 

Engleski jezik 4

10.09. u 10:00

 

 

 

Osnovi telekomunikacije

04.09.

18.09.

13:00

 

Primjenjena digitalna elektronika

09.09.

21.09.

9:00

 

III GODINA

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Menadžment inf.sistem

04.09.

18.09.

9:00

 

Internet tehnologije

03.09.

17.09.

9:00

 

Operativni sistemi, vježbe

02.09.

14.09.

10:00

 

Operativni sistemi

09.09. u 11:00

21.09. u 8:00

 

 

Računarske mreže, vježbe

 

 

 

 

Računarske mreže

09.09.

23.09.

10:00

 

Mikroproces.sistemi

09.09. u 11:00

21.09. u 8:00

 

 

Softversko inženjerstvo

02.09.

16.09.

9:00

 

Engleski jezik  5,6

10.09. u 10:00

 

 

 

Njemački jezik

31.08.

25.09.

13:00

 

Multimedijalni sistemi, vježbe

04.09.

18.09.

9:00

 

Mulitimedijalni sistemi

09.09.

23.09.

10:00

 

Zaštita inf.i informacioni sistemi, vježbe

04.09.

18.09.

9:00

 

Zaštita inf.i informacioni sistemi

09.09.

23.09.

10:00

 

IV GODINA.

PREDMET

DATUM

DATUM

VRIJEME

SALA

Multimedijalni sistemi, vježbe

04.09.

18.09.

9:00

 

Multimedijalni sistemi

09.09.

23.09.

10:00

 

Marketing menadžment

03.09.

24.09.

11:00

 

Elektronsko poslovanje

02.09.

16.09.

9:00

 

Engleski jezik 7,8

10.09. u 10:00

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

04.09.

18.09.

13:00

 

Osnovi .NET tehnologije

02.09.

14.09.

10:00

 

Internet programiranje u .NET tehnologiji

02.09.

14.09.

10:00

 

Napredno ASP.NET programiranje

02.09.

14.09.

10:00

 

 

 

 

Kategorija: