Poziv za mlade IT stručnjake i lidere za World Chicago program

it.expert.08.2010a

Poziv za mlade IT stručnjake i lidere za World Chicago program

Autor: FIT SPU

07.04.2015.

Slobomir P Univerzite poziva mlade IT stručnjake da se prijave na konkurs udruženja DoIT.  “Tech Innovation, Entrepreneurship, Education Fellowship Program” je program udruženja DoIT, koji se implementira u saradnji sa WorldChicago. Aplikacija je otvorena za mlade IT stručnjake i lidere (25-40 godina) koji su zaposleni u privatnom, javnom ili NGO sektoru.

Program će omogućiti da 4 osobe iz BiH dobiju stipendiju koja će pokriti troškove tokom 4 sedmice boravka u Chicagu tokom jeseni 2015. godine. Cilj programa je edukacija od strane vodećih tehninčkih firmi, nevladinih organizacija i javnih ustanova koje promovišu inovacije i poduzetništvo, kao i univerzitetskih i neuniverzitetskih tehničkih inkubatora.
Rok za aplikaciju za program je 15. april 2015.

Više informacija možete pronaći ovdje.