Početak ljetnjeg semestra akademske 2014/2015 godine

9

Početak ljetnjeg semestra akademske 2014/2015 godine

Autor: FIT SPU

27.02.2015.

Slobomir P Univerzitet obavještava studente svih godina da će nastava u drugom (ljetnjem) semestru akademskoj 2014/2015 godini početi u ponedjeljak. 2. marta 2015. godine.

Rasporedi predavanja će biti istaknuti na oglasnim tablama Univerziteta i sajtovima fakulteta.

Kategorija: ,