ODBRANA MASTER RADA NERMIN BIBERKIĆ

ODBRANA MASTER RADA NERMIN BIBERKIĆ

Autor: FIT SPU

12.09.2014.

Studenti-1-670x300

Obavještavamo vas da će se 10.06.2014.godine, u 14:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj održati odbrana Master rada pod nazivom “Principi projektovanja kompanijskih računarskih mreža”, studenta Master studija Fakulteta za informacione tehnologije Nermina Biberkića. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA