O Slobomir P Univerzitetu

O Slobomir P Univerzitetu

Priča o prvom privatnom univerzitetu na ovim prostorima počela je od plemenite ideje širenja znanja i stvaranja mogućnosti za mlade ljude da, bez obzira na fizičku udaljenost od uglednih svjetskih obrazovnih centara, steknu znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u savremene tokove poslovanja. Započeli su je bračni par Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni i patriote, koji već četrdeset godina žive i rade u Čikagu, osnivajući Slobomir P Univerzitet.

Danas, deset godina kasnije, Slobomir P Univerzitet je postao prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja i nauke, a njegovu veliku porodicu u kampusima u Slobomiru i Doboju čini šest fakulteta:

Ovaj Univerzitet je do sada ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja.

Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija ostvariti prestižnu radnu i životnu karijeru zahtjeva visoke standarde, kojima se ovaj univerzitet i rukovodi. U prvom redu je to visokostručni nastavni kadar, tako da su predavači na fakultetima kompetentni i ugledni naučni radnici. U oblastima kojima se bave postigli su izvanredne rezultate ne samo u nastavi već i u naučno-istraživačkom radu. Renomirani profesori su kadar iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Sarajeva i zemalja u regionu, te predavači koji su svoja zvanja stekli na Slobomir P Univerzitetu. Jedna od privilegija studenata Slobomir P Univerziteta je i mogućnost da nastavu prate u realizaciji inostranih profesora i velikog broja gostujućih predavača iz prakse.

Ouniverziteuspu001

Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim učilima, restorani, sale sa internet konekcijom, biblioteka i dr. Za studente koji dolaze iz nekih drugih gradova je obezbjeđen smještaj u studentskom domu.

Od samog početka Univerzitet radi po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja. Primjena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdje u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata na naš Univerzitet.

Ouniverziteuspu013

Potvrda kvalitetnog rada svih fakulteta ovog Univerziteta jesu brojna priznanja na nacionalnom i internacionalnom nivou, od kojih posebno moramo spomenuti prestižno priznanje „Evropska nagrada za kvalitet“, koje se uručuje ustanovama visokog obrazovanja koje zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti, a dodjeljuje je „Evropska Poslovna Skupština“ (Europe Business Assembly – EBA, Oxford, Great Britain) iz Oksforda.

Ono čime se najviše ponosimo jesu rezultati koje postižu naši studenti na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, kao i uspjeh koji postižu pri zapošljavanju. Istraživanja su pokazala da je od ukupnog broja diplomiranih studenata Slobomir P Univerziteta, oko 80 % njih već našlo zaposlenje, što najbolje potvrđuje ozbiljnost i kvalitet rada ove visokoškolske institucije, njenih obrazovnih kadrova i nastavnih planova.

Ouniverziteuspu009

NAŠI STUDIJSKI PROGRAMI – GARANCIJA VAŠEG USPJEHA

Studijski programi na Slobomir P Univerzitetu su razvijeni na principima poznatih evropskih i američkih univerziteta, ali sa određenim osobenostima koji studentima omogućavaju lako snalaženje u poslovnim sferama naše zemlje i okruženja. Ono što naše programe razlikuje od drugih jeste činjenica da se od naših studenata traži, ne samo pasivno slušanje i prihvatanje informacija, nego dosta pojedinačnog i grupnog rada, puno inicijative i proaktivnosti.

KO SU NAŠI PROFESORI?

Predavači na Slobomir P Univerzitetu su vrhunski stručnjaci iz nauke, ali iz sfere realnog poslovanja i rada. Veliki broj njih je svoja zvanja i usavršavanja ostvario na nekim od evropskih i svjetskih univerziteta. Ipak, ono što SPU čini drugačijim jeste činjenica da je odnos broja profesora i broja studenata jedan prema deset, čime se ne mogu pohvaliti ni neki od najvećih univerziteta u svijetu. Dakle, profesori odlično poznaju svakog od studenata, uvijek su studentu dostupni putem telefona, e-maila ili putem konsultacija. Njihova spremnost za saradnju će vas iznenaditi!

KO SU NAŠI STUDENTI?

Naši studenti su kreativni, samostalni, energični, srdačni i radoznali. Oni su ti koji predstavljaju duh našeg Univerziteta. Učestvuju u brojnim takmičenjima, sportskim aktivnostima, pokreću brojne kulturne i društvene aktivnosti u okruženju. Jedan broj njih svoje dalje školovanje nastavlja u inostranstvu gdje su veoma cijenjeni. Oni koji se odluče zaposliti, bez poteškoća nalaze zaposlenje. Uglavnom govore jedan ili više stranih jezika. Neki od njih su bili ili još uvijek jesu dio studentskih razmjena. Naši studenti su naš ponos, a i vi možete biti među njima!

Ouniverziteuspu003

DA LI STE ZNALI?

٭ Na Slobomir P Univerzitetu se nastava organizuje na osnovnim i master studijima.

٭ Danas na Slobomir P Univerzitetu, u oba kampusa (Slobomir i Doboj) studira oko 1500 studenata.

٭ Na Slobomir P Univerzitetu je do sada diplomiralo sedam generacija studenata, od kojih je preko 80% već dobilo posao u kompanijama porodice Pavlović i drugim privrednim i društvenim subjektima.

٭ Na svim fakultetima nastavu izvode renomirani profesori iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva i Banja Luke, te nastavno osoblje koji su svoja zvanja stekli na fakultetima Slobomir P Univerziteta. Pored toga, u nastavi su angažovani i profesori sa američkih i evropskih univerziteta.

Ouniverziteuspu006

٭ Pored partnerstva sa Northern Illinois University, Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa mnogim uglednim univerzitetima u okruženju.

٭ Slobomir P Univerzitet od svog osnivanja radi po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni. Ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja, a nastava uključuje primjenu metoda slučajeva, projekata i drugih oblika praktične nastave.

٭ U svim semestrima studenti slušaju engleski jezik, a od akademske 2008/2009. godine polažu ga prema programu TOEFL (Test of English as a foreign language).

٭ Studenti obavljaju stručnu praksu u kompanijama porodice Pavlović i drugim renomiranim kompanijama i time stiču nova praktična znanja i iskustva.

٭ Studentima su na raspolaganju svjetski uslovi studiranja – moderno dizajnirane učionice, informatičke laboratorije, Internet klub, realizovanje nastave putem video konferencijske veze između Slobomira i Doboja, fonetske laboratorije, prostorije za korišćenje sa komfornim sobama, čajnom kuhinjom i internet konekcijom, dvije biblioteke sa komfornim čitaonicama, fitnes sale, restorani i sportski tereni u oba kampusa.

Ouniverziteuspu008

٭ U sastavu Slobomir P Univerziteta postoji i NIPEKS (Institut za naučno-istraživačke projekte, ekspertize, konsalting i seminare), koji, osim za privredu i druge subjekte, radi projekte i za Vladu Republike Srpske.

٭ Na Slobomir P Univerzitetu formiran je i Centar za poslovnu obuku (Business Learning Center) koji spaja grupe najboljih studenata SPU sa organizacijama koje se bave multifunkcionalnim poslovnim temama, čime studenti stiču suštinske vještine neophodne za određeno radno mjesto. Dok rade na problemima organizacije, studenti se razvijaju kao vođe, članovi tima, i eksperti iz određene oblasti. Iskustva pružaju članovima tima bolje razumijevanje stilova komunikacije i povjerenja neophodnog za interakciju sa sebi ravnim profesionalcima iz svijeta stvarnog poslovanja.

Ouniverziteuspu010

ISTORIJAT

Slobomir P Univerzitet je počeo sa radom 3. novembra 2003. godine u dva kampusa, u Slobomiru i Doboju, otvarajući vrata studentima Fakulteta za menadžment i Fakulteta za informacione tehnologije, kojih je već tada bilo preko dvije stotine. Danas, Slobomir P Univerzitet u svom sastavu ima četiri fakulteta i dvije akademije.

Akademske 2004/2005. godine sa radom su počeli Pravni fakultet, Poreska akademija, Filološki fakultet i Fakultet za dizajn i grafiku. U akademskoj 2005/2006. godini Fakultet za dizajn i grafiku je prerastao u Akademiju umjetnosti sa dva odsjeka – Odsjek za dizajn i grafiku i Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, a Pravni fakultet je, pored Opšteg odsjeka, dobio i Odsjek za opštu bezbjednost.

Ouniverziteuspu005

U akademskoj 2005/2006. godini su upisani prvi studenti na postdiplomske studije (MBM) na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, a od akademske 2010/2011 je počeo upis na master studije na svim fakultetima i akademijama.

Od akademske 2006/2007. godine pored četvorogodišnjih, uvedene su i trogodišnje studije, a na Akademiji umjetnosti je počeo sa radom i Odsjek za dramsku i filmsku umjetnost. Akademija umjetnosti je od 2010/2011. godine postala bogatija za još jedan studijski program – Audio-vizuelna umjetnost na filmu i televiziji.

U novembru 2004. godine sa realizacijom je počeo program zapošljavanja studenata sa ciljem da se studentima Slobomir P Univerziteta obezbjedi radna praksa još u toku trajanja studija. Tim povodom su potpisani i ugovori o strateškoj saradnji sa velikim brojem institucija i privrednih subjekata u regionu.

Na Slobomir P Univerzitetu je osnovana i jedinstvena Unija studenata Slobomir P Univerziteta, koja ravnopravno djeluje u oba kampusa, a čine je predstavnici svih fakulteta.Pri Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta od jeseni 2006. godine djeluje i lokalni komitet Međunarodne organizacije za razmjenu studenata – IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) koji studentima obezbjeđuje studentske prakse u inostranstvu. Posredstvom ove organizacije već u prvom ciklusu razmjene, u toku ljeta 2007. godine, šest studenata Slobomir P Univerziteta provelo je ljeto na stručnoj praksi u inostranstvu.

Ouniverziteuspu012

Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa velikim brojem univerziteta u bližem i širem okruženju, među kojima se izdvaja Northern Illinois University sa kojim je 18. juna 2008. godine potpisan Sporazum o dugoročnom strateškom partnerstvu. Partnerstvo obuhvata četiri oblasti: razmjenu studenata, nastavu, poslovni aspekt i administraciju.

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail