O B A V J E Š T E NJ E

001_FIT

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: FIT SPU

23.04.2016.

Obavještavaju se studenti prve i druge godine FIT-a u Doboju da u utorak,

26.04.2016.g. neće imati predavanja kod prof. dr Đurđa Perišića.

Predmetni profesor