Istorijat

Istorijat

Deset-godina-SPU-300x105Slobomir P Univerzitet je počeo sa radom 3. novembra 2003. godine u dva kampusa, u Slobomiru i Doboju, otvarajući vrata studentima Fakulteta za menadžment i Fakulteta za informacione tehnologije, kojih je već tada bilo preko dvije stotine. Danas, Slobomir P Univerzitet u svom sastavu ima četiri fakulteta i dvije akademije.

Akademske 2004/2005. godine sa radom su počeli Pravni fakultet, Poreska akademija, Filološki fakultet i Fakultet za dizajn i grafiku. U akademskoj 2005/2006. godini Fakultet za dizajn i grafiku je prerastao u Akademiju umjetnosti sa dva odsjeka – Odsjek za dizajn i grafiku i Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, a Pravni fakultet je, pored Opšteg odsjeka, dobio i Odsjek za opštu bezbjednost.

U akademskoj 2005/2006. godini su upisani prvi studenti na postdiplomske studije (MBM) na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, a od akademske 2010/2011 je počeo upis na master studije na svim fakultetima i akademijama.

Od akademske 2006/2007. godine pored četvorogodišnjih, uvedene su i trogodišnje studije, a na Akademiji umjetnosti je počeo sa radom i Odsjek za dramsku i filmsku umjetnost. Akademija umjetnosti je od 2010/2011. godine postala bogatija za još jedan studijski program – Audio-vizuelna umjetnost na filmu i televiziji.

U novembru 2004. godine sa realizacijom je počeo program zapošljavanja studenata sa ciljem da se studentima Slobomir P Univerziteta obezbjedi radna praksa još u toku trajanja studija. Tim povodom su potpisani i ugovori o strateškoj saradnji sa velikim brojem institucija i privrednih subjekata u regionu.

Na Slobomir P Univerzitetu je osnovana i jedinstvena Unija studenata Slobomir P Univerziteta, koja ravnopravno djeluje u oba kampusa, a čine je predstavnici svih fakulteta. Pri Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta od jeseni 2006. godine djeluje i lokalni komitet Međunarodne organizacije za razmjenu studenata IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) koji studentima obezbjeđuje studentske prakse u inostranstvu. Posredstvom ove organizacije već u prvom ciklusu razmjene, u toku ljeta 2007. godine, šest studenata Slobomir P Univerziteta provelo je ljeto na stručnoj praksi u inostranstvu.

Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa velikim brojem univerziteta u bližem i širem okruženju, među kojima se izdvaja Northern Illinois University sa kojim je 18. juna 2008. godine potpisan Sporazum o dugoročnom strateškom partnerstvu. Partnerstvo obuhvata četiri oblasti: razmjenu studenata, nastavu, poslovni aspekt i administraciju.

Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta je od 2011. godine dio TEMPUS projekta InMusWB pod nazivom “Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom”, za koji je planirano da traje tri godine. Projekat InMusWB je projekat više zemalja (Srbija, Bosna, Austrija, Češka, Litvanija, Holandija, Slovenija i Švedska) koji obuhvata visoko obrazovanje u oblasti muzike sa razvojem interdisciplinarnog pristupa kao prioritetom.

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail