Glas SPU – novo izdanje

ideja

Glas SPU – novo izdanje

Autor: FIT SPU

14.01.2015.

Slobomir P Univerzitet poziva studente sa svih smjerova da se prijave na konkurs za izbor urednika časopisa Glas SPU, kao i za izbor članova redakcionog odbora. Nakon kratke pauze, ponovo pokrećemo časopis, u kom će glavnu ulogu imati studenti SPU, ali uz pomoć profesora i asistenata Univerziteta.

Od 2010. godine izlazi časopis „Glas SPU“ koga zajedničkim snagama uređuje grupa zaposlenih, studenata i asistenata Slobomir P Univerziteta. Nastao je kao rezultat  želje da se stvori nešto što će studente i druge čitaoce navesti da u  trenucima odmora, na jedan lagan i nenapadan način saznaju više o dešavanjima na našem Univerzitetu, te da više saznaju o savremenim dešavanjima u oblasti ekonomije, prava, umjetnosti, tehnologija, istraživačkog rada, svjetskih trendova i drugog.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti putem mail-a: zeljka.jakovljevic@spu.ba ili na br. telefona: 055 231 135.

Kategorija: ,