12 July

Besplatan kurs Uvod u web: HTML + CSS

Fakultet za informacione tehnologije SPU, organizovaće besplatan kurs Uvod u web: HTML + CSS u kampusu Doboj. Sadržaj i trajanje kursa: DATUM SADRŽAJ 03.09.2019. Uvod u svijet HTML i CSS jezika. …

12 July

Besplatan kurs Programiranje u programskom jeziku C

Fakultet za informacione tehnologije SPU, organizovaće besplatan kurs Programiranje u programskom jeziku C u kampusu Doboj. Sadržaj i trajanje kursa: DATUM SADRŽAJ 02.09.2019. Osnovne leksičke konstrukcije u programskom jeziku C. …

04 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BOJAN PETROVIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2019.godine, u 11:30 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Protokoli autentifikacije – EAP”, studenta osnovnih studija Fakulteta za informacione …

04 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DAJANA MAKSIMOVIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2019.godine, u 11:00 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Primjer strategije razvoja pametnog grada”, studenta osnovnih studija Fakulteta za …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MLADEN CVIJETINOVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2019.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “SIGURNOST U MOBILNIM MREŽAMA-KASUMI ALGORITAM”, studenta osnovnih studija Fakulteta za Informacione tehnologije …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ŽELJKO NIKOLIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2019.godine, u 12:30, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “ELEKTRONSKO GLASANJE”, studenta osnovnih studija Fakulteta za Informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta …

03 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DALIBOR LUJIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 11.07.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “PRIJETNJE I PROGRAMI ZAŠTITE PAMETNIH TELEFONA-ANDROID”, studenta osnovnih studija Fakulteta za Informacione …

01 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ANTONIO PEKELJEVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 08.07.2019.godine, u 11:45 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Web aplikacija za evidenciju troškova održavanja auutomobila i goriva”, studenta …