11 March

OBAVJEŠTENJE – SLOBOMIR

Obaveštavaju se studenti prve godine FIT-a i četvrte godine Poreske akademije u Slobomiru da će se predavanja i vežbe koji su po rasporedu  u petak 15.3.2019. godine održati u četvrtak 14.3.2019. godine …

21 February

Besplatni kurs Java programiranja za srednjoškolce

Fakultet za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta organizuje besplatni osnovni kurs programiranja u programskom jeziku Java za učenike završnih razreda srednjih škola. Kurs će se realiziovati od 10. marta u …

23 January

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ŠERIF HODŽIĆ – FIT

Obavještavamo vas da će se 31.01.2019.godine, u 16:30 na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Implementacija CRUD  operacija u Xamarin IDE okruženju uz pomoć Xamarin. …

03 December

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SRBOLJUB PETROVIĆ- FIT

Obavještavamo vas da će se 10.12.2018.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “OBUČAVANJE NEURONSKE MREŽE VELIKOG SKUPA PODATAKA UPOTREBOM SPARK ALATA”, studenta …