Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

Studenti matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena u toku redovnih studija 8 i iznad 8 ne polažu prijemni ispit. Studenti sa prosjekom manjim od 8, polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dijela:

  • izrada eseja iz dva stručna predmeta.[1]

Studenti sa nematičnih fakulteta za upis moraju polagati  dva stručna predmeta, zavisno od nastavnog plana fakulteta na kom je kandidat završio dodiplomske studije.

Studenti sa matičnih fakulteta sa prosjekom ocijena u toku redovnih studija manjim od 8 polažu prijemni ispit iz:

Smjer za informacione sisteme:

1)    Baza podataka u formi eseja na zadatu temu temu (Literatura: Branislav Lazarević, Zoran Marjanović, Nenad Aničić, Slađan Babarogić “Baze podataka”, FON, Beograd ili Pavle Mogin, Ivan Luković Principi baza podataka MP Stylos 1996)

Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

1)    Računarskih mreža u formi eseja na zadatu temu temu (James F. Kurose, Keith W.Ross Umrežavanje računara: od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu, ЦЕТ 2004)

Studenti sa nematičnih fakulteta polažu dva ispita:

Smjer za informacione sisteme:

1) Test iz Osnova programiranja (Literatura: Laslo Kraus Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006)

2) Baza podataka u formi eseja na zadatu temu (Literatura: Branislav Lazarević, Zoran Marjanović, Nenad Aničić, Slađan Babarogić “Baze podataka”, FON, Beograd ili Pavle Mogin, Ivan Luković Principi baza podataka MP Stylos 1996).

Smjer za računarske mreže i telekomunikacije:

1) Test iz Osnova programiranja (Literatura: Laslo Kraus Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006)

2) Računarskih mreža u formi eseja na zadatu temu temu (James F. Kurose, Keith W.Ross Umrežavanje računara: od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu, ЦЕТ 2004).

Prijemni ispiti će se održati od 18. avgusta do 25. oktobra 2016. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • - popunjena konkursna prijava
  • - diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
  • - uvjerenje o položenim ispitima
  • - kratka biografija/CV
  • - izvod iz matične knjige rođenih
  • - uvjerenje o državljanstvu
  • - nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijavu možete popuniti ovdje.

[1]Učešće u izradi istraživačkih projekata kao i pokazani rezultati u praksi, takođe se mogu uzeti u obzir pri regulisanju prijemnog ispita.

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail