Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje polaznika, na visok inžinjerski nivo sa dosta fundamentalnih znanja, koja će mu, pored praktičnih znanja u primeni novih informacionih tehnologija, obezbjediti osnove za bavljenje i naučnim radom u ovoj oblasti. Fakultet sprovodi stalno praćenje i prilagođavanje nastavnih planova i sadržaja trenutnim potrebama tržišta, sa ciljem obezbeđenja aktuelnosti ovog studijskog programa, bez obzira na brz razvoj novih tehnoloških dostignuća i novih primjena.

Master studijski program iz informacionih tehnologija sadrži šest predmeta, koji su podjeljeni u dva semestra nastave, od po tri predmeta i master rad (60 ECTS bodova). Za svaki predmet predviđen je fond od 30
časova nastave od strane uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, a zatim i 30 časova vježbi koje uključuju pomoć u izradi projekata i seminarskih radova, diskusije o predmetnoj materiji, prezentaciju i odbranu urađenih projekata. Odbrana urađenog projekta i/ili seminarskog rada je uslov za izlazak na ispit.

Ovaj program se grana u dva smjera koji se međusobno razlikuju samo po dva predmeta:

  • - Smjer za informacione sisteme
  • - Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE  (60 ECTS)

NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

Smjer za informacione sisteme

Br.

Predmeti i predavači

ECTS

     bodovi

Fond

časova

Semestar I

1.

Studenti mogu birati između dva navedena predmeta:

Matematika(prof. dr Slobodan Miloradović, Slobomir P Univerzitet)

Metodologija naučno-istraživačkog rada (prof. dr Neđo Danilović)

6 bodova

30 + 30

2.

Programski jezici-odabrana poglavlja (dr Dragan Urošević, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

3.

Digitalni moduli i sistemi-odabrana poglavlja

(prof. dr Đurđe Perišić, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

4.

Projektovanje informacionih sistema
(prof. dr Miroslav Bojović, ETF, Univerzitet Beograd)

8 bodova

30 + 30

Semestar II

5.

Elektronsko poslovanje-teorija i primjena (dr Zvezdan Stojanović, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

6.

Napredne baze podataka
(prof. dr Miroslav Bojović, ETF, Univerzitet Beograd)

8 bodova

30 + 30

7.

Završni rad

14
bodova

30 + 30

Smjer za telekomunikacije i računarske mreže

Br.

Predmeti i predavači

ECTS

bodovi

Fond

časova

Semestar I

1.

Studenti mogu birati između dva navedena predmeta:

Matematika(prof. dr Slobodan Miloradović, Slobomir P Univerzitet)

Metodologija naučno-istraživačkog rada (prof. dr Neđo Danilović)

6 bodova

30 + 30

2.

Programski jezici-odabrana poglavlja (dr Dragan Urošević, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

3.

Digitalni moduli i sistemi-odabrana poglavlja (prof. dr Đurđe Perišić, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

4.

Mobilne i bežične telekomunikacije- odabrana
poglavlja
(dr Verica Vasiljević, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

Semestar II

5.

Elektronsko poslovanje-teorija i primena (dr Zvezdan Stojanović, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

6.

Računarske mreže velikih sistema (dr Đorđe Babić, docent, Slobomir P Univerzitet)

8 bodova

30 + 30

7.

Završni rad

14
bodova

30 + 30

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master informatike-sa naznakom smera (Master of Science in Informatics)

  • - master informatike- smjer za informacione sisteme
  • - master informatike- smjer za računarske mreže i telekomunikacije

PREDAVAČI

Predavači su profesori Fakulteta za informacione tehnologije sa velikim iskustvom u praksi, i međunarodnim univerzitetskim iskustvom. Pored toga Fakultet angažuje vrhunske profesore Univerziteta u Beogradu. Za vrijeme studija očekuje se angažovanje predavača i stručnjaka iz industrije, ali i gostujućih predavača iz inostranstva.

ŠKOLARINA

Školarina na master studijama iznosi 3.912 KM (2.000 evra) i obuhvata pored studija, nastavne materijale u elektronskom obliku, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se
organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke, prijavu teme, odbranu magistarskog rada i ostali administrativni troškovi. Dakle, nema skrivenih troškova.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Banka.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

  • - umanjenje školarine od 15%(440 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPUškolarina iznosi 2.500 KM
  • - umanjenje školarine od 50% (1467 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlovićškolarina iznosi 1.960 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail